Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1561 του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής στήριξης στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672, για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19