Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja (Obrestna mera, ki je bila uporabljena v zadnji operaciji, izvedeni pred navedenim dnevom. V primeru avkcije z variabilno obrestno mero je obrestna mera enaka mejni obrestni meri.): 0,00 % 1. november 2020 Menjalni tečaji eura (Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.) 3. november 2020 2020/C 372/04