Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām (Kurss, kas pielietots nesenos darījumos ir ņemts pirms norādītās dienas. Mainīgā kursa gadījumā procentu likme ir marginālā likme.): 0,00 % 2020. gada 1. novembris Euro maiņas kurss (Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.) 2020. gada 3. novembris 2020/C 372/04