Γραπτή ερώτηση E-004561/11 Werner Langen (PPE) προς την Επιτροπή. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της JT International σχετικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με αυθεντικά και παραποιημένα τσιγάρα