Zalecenie Rady z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie krajowego programu reform Zjednoczonego Królestwa na 2020 r., zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Zjednoczone Królestwo programu konwergencji na 2020 r. 2020/C 282/28