Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1787 av den 24 oktober 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (Text av betydelse för EES)