Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1787 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (Besedilo velja za EGP)