Regulamentul De Punere În Aplicare (UE) 2019/1787 al Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima (Text cu relevanță pentru SEE)