Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1787 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (Voor de EER relevante tekst)