Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1787 tal-24 ta’ Ottubru 2019 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/6 li jimponi kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni tal-għalf u l-ikel li joriġinaw jew li ġejjin mill-Ġappun, wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta’ Fukushima (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)