Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1787, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)