Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1787 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала Фукушима (текст от значение за ЕИП)