ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUKÁCH KRYTÝCH SOUHRNNÝM ROZPOČTEM stav k 31. prosinci 2019