Υπόθεση C-487/07: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) στις  5 Νοεμβρίου 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie κατά Bellure NV, Malaika Investments Ltd, (trading as Honey pot cosmetic & Perfumery Sales ), Starion International Ltd