Decyzja Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące ograniczenia pewnych praw osób, których dotyczą dane, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia BBI