Afgørelse fra bestyrelsen for fællesforetagendet for biobaserede industrier af 26. marts 2020 om fastlæggelse af interne regler for anvendelse af begrænsninger på visse af de registreredes rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger som led i fællesforetagendet virke