Rozhodnutí správní rady společného podniku pro průmysl založeného na biotechnologiích ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví vnitřní předpisy týkající se omezení některých práv subjektů údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci fungování společného podniku BBI