Γραπτή ερώτηση E-5753/10 Mara Bizzotto (EFD) προς την Επιτροπή. Η υπόθεση του ιού H1N1 και ο ρόλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στην Τσεχική Δημοκρατία