Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 7ης Νοεμβρίου 2017$