Mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašas. Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) ataskaita, kurioje siūlomi 2020 m. vasario 18 d. Tarybos išvadų priedų pakeitimai 2020/C 331/03