Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3628/86 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 1986 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης