ΨΗΦΙΣΜΑ σχετικά με την καταστροφή του πετρελαιοφόρου Braer