Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/275 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/1894 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο