Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Pjan ta' Azzjoni 2006 - 2008 għas-simplifikazzjoni u t-titjib tal-Politika Komuni tas-Sajd (2006/2053(INI))