Υπόθεση T-45/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 — Novenco Building & Industry κατά EUIPO — Novenco Ventilator (Πεκίνο) (NOVENCO) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Εικονιστικό σήμα NOVENCO — Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Novenco — Ακύρωση της διεθνούς καταχώρισης — Εξάλειψη του αντικειμένου της διαφοράς — Κατάργηση της δίκης)