Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9976 – Silver Lake Partners/Engie/Hall Des Lumieres JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 365/09