Decizia Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) din 2 aprilie 2019 privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor