Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9169 – Caisse des dépôts et consignations/Swiss Life/JV) (Text av betydelse för EES.)