Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9169 – Caisse des dépôts et consignations / Swiss Life / JV) (Dokuments attiecas uz EEZ.)