Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9169 – Caisse des dépôts et consignations / Swiss Life / JV) (Tekstas svarbus EEE.)