Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9169 — Caisse des dépôts et consignations/Swiss Life/JV) (Текст от значение за ЕИП.)