Besluit (EU) 2019/701 van de Commissie van 5 april 2019 tot vaststelling van een woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten voor gebruik bij de etikettering van cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)