Pisemne zapytanie E-8940/10 Charles Tannock (ECR) do Komisji. Uprzemysłowienie hodowli bydła mlecznego a cena, jaką supermarkety płacą za mleko