Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 1997.