Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/726 z dnia 27 maja2020 r. w sprawie odrzucenia, zgodnie z art. 97 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, wniosku o objęcie ochroną – jako oznaczenia geograficznego – nazwy (Commune de Champagne (ChOG)) (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 3323) (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)