Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/726 van de Commissie van 27 mei 2020 tot afwijzing van een aanvraag tot bescherming van een naam als beschermde geografische aanduiding overeenkomstig artikel 97, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Commune de Champagne (BGA)) (kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 3323) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)