Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/726 tas-27 ta’ Mejju 2020 li tiċħad talba għall-protezzjoni ta’ isem bħala indikazzjoni ġeografika skont l-Artikolu 97(4) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Commune de Champagne (IĠP)) (notifikata bid-dokument C(2020) 3323) (It-test bil-Franċiż biss huwa awtentiku)