Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/726 (2020. gada 27. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 97. panta 4. punktu noraida pieteikumu, kurā lūgts nosaukumu aizsargāt kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (“Commune de Champagne” (AĢIN)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 3323) (Autentisks ir tikai teksts franču valodā)