A Bizottság (EU) 2020/726 végrehajtási határozata (2020. május 27.) egy elnevezés földrajzi árujelzőként való oltalma iránti kérelemnek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 97. cikkének (4) bekezdése alapján történő elutasításáról (Commune de Champagne [OFJ]) (az értesítés a C(2020) 3323. számú dokumentummal történt) (Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)