Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/726 оd 27. svibnja 2020. o odbijanju zahtjeva za zaštitu naziva kao oznake zemljopisnog podrijetla u skladu s člankom 97. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Commune de Champagne (ZOZP)) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 3323) (Vjerodostojan je samo tekst na francuskom jeziku)