Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/726 ze dne 27. května 2020, kterým se zamítá žádost o ochranu názvu jako zeměpisného označení v souladu s čl. 97 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (Commune de Champagne (CHZO)) (oznámeno pod číslem C(2020) 3323) (Pouze francouzské znění je závazné)