Komisijas Regula (ES) Nr. 1394/2013 ( 2013. gada 13. decembris ), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot sarkanasarus Grenlandes ūdeņos NAFO 1F zonā un Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā