Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1394/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013 , περί θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στα ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και στα ύδατα Γροιλανδίας των ζωνών V και XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας