Kommissionens forordning (EU) nr. 1394/2013 af 13. december 2013 om forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i grønlandske farvande i NAFO 1F og grønlandske farvande i V og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag