ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 3107/93 του Mary BANOTTI προς την Επιτροπή. Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα για τους νέους