Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 484/82 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 1982 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη