Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2019/1894 od 11. studenoga 2019. o mjerama ograničavanja s obzirom na nezakonite aktivnosti bušenja koje Turska provodi u istočnom Sredozemlju (Službeni list Europske unije L 291 od 12. studenoga 2019.)