Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (camera a patra) din data de 9 septembrie 2008. # Republica Federală Germania împotriva Comisiei Comunităților Europene. # FEDR - Reducerea contribuției financiare - Modificări ale planurilor de finanțare fără acordul Comisiei - Noțiunea de modificare importantă - Articolul 24 din Regulamentul (CEE) nr. 4253/88 - Acțiune în anulare. # Cauze conexate T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 și T-332/07. TITJUR Germania/Comisia