Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού EUR/A/32 (διοικητικών υπαλλήλων)