Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9905 – Bridgepoint / EQT Credit Platform) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 291/07